Ευρυαγγείες

vv4

Σκληροθεραπεία

Μικροί κιρσοί και ευρυαγγείες μπορούν να εξαφανιστούν με την έγχυση χημικής ουσίας που προκαλεί φλεγμονή στο τοίχωμα της φλέβας με αποτέλεσμα αυτή να συρρικνώνεται και να κλείνει.
Η μέθοδος έχει θετικά αποτελέσματα, όταν γίνεται από εξειδικευμένο αγγειολόγο. Επιπλοκές της μεθόδου είναι οι δυσχρωμίες από διαφυγή του φαρμάκου εκτός του αγγείου και σε σπάνιες περιπτώσεις μικρά έλκη.